نمونه 53 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
53
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 53
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 50غضروفی (استخوانی)
50
عمل بینی شماره 51غضروفی (استخوانی)
51
عمل بینی شماره 52غضروفی (استخوانی)
52
عمل بینی شماره 53غضروفی (استخوانی)
53
عمل بینی شماره 54غضروفی (استخوانی)
54
عمل بینی شماره 55غضروفی با پوست ضخیم
55
عمل بینی شماره 56غضروفی با پوست ضخیم
56