نمونه 55 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
55
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 55
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 52غضروفی (استخوانی)
52
عمل بینی شماره 53غضروفی (استخوانی)
53
عمل بینی شماره 54غضروفی (استخوانی)
54
عمل بینی شماره 55غضروفی با پوست ضخیم
55
عمل بینی شماره 56غضروفی با پوست ضخیم
56
عمل بینی شماره 57غضروفی با پوست ضخیم
57
عمل بینی شماره 58غضروفی (استخوانی)
58