نمونه 555 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
555
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 555

عمل بینی شماره 552غضروفی (استخوانی)
552
عمل بینی شماره 553غضروفی (استخوانی)
553
عمل بینی شماره 554غضروفی (استخوانی)
554
عمل بینی شماره 555گوشتی
555
عمل بینی شماره 556گوشتی
556
عمل بینی شماره 557غضروفی (استخوانی)
557
عمل بینی شماره 558غضروفی (استخوانی)
558