نمونه 596 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است.

Englishٍ

previous
596
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 596

عمل بینی شماره 593غضروفی با پوست ضخیم
593
عمل بینی شماره 594غضروفی (استخوانی)
594
عمل بینی شماره 595غضروفی (استخوانی)
595
عمل بینی شماره 596گوشتی
596
عمل بینی شماره 597غضروفی با پوست ضخیم
597
عمل بینی شماره 598غضروفی با پوست ضخیم
598
عمل بینی شماره 599غضروفی (استخوانی)
599