نمونه 615 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
615
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 615

عمل بینی شماره 612غضروفی (استخوانی)
612
عمل بینی شماره 613غضروفی (استخوانی)
613
عمل بینی شماره 614غضروفی (استخوانی)
614
عمل بینی شماره 615غضروفی (استخوانی)
615
عمل بینی شماره 616غضروفی (استخوانی)
616
عمل بینی شماره 617گوشتی
617
عمل بینی شماره 618غضروفی (استخوانی)
618