نمونه 650 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
650
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 650
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 647گوشتی با غضروف های قوی
647
عمل بینی شماره 648گوشتی با غضروف های قوی
648
عمل بینی شماره 649غضروفی با پوست ضخیم
649
عمل بینی شماره 650غضروفی با پوست ضخیم
650
عمل بینی شماره 651غضروفی با پوست ضخیم
651
عمل بینی شماره 652غضروفی با پوست ضخیم
652
عمل بینی شماره 653غضروفی با پوست ضخیم
653