نمونه 651 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.

Englishٍ

previous
651
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 651
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 648گوشتی با غضروف های قوی
648
عمل بینی شماره 649غضروفی با پوست ضخیم
649
عمل بینی شماره 650غضروفی با پوست ضخیم
650
عمل بینی شماره 651غضروفی با پوست ضخیم
651
عمل بینی شماره 652غضروفی با پوست ضخیم
652
عمل بینی شماره 653غضروفی با پوست ضخیم
653
عمل بینی شماره 654غضروفی با پوست ضخیم
654