نمونه 693 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ترمیمی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  جراحی بینی ترمیمی انجام شده است. عمل قبلی توسط جراح دیگری انجام شده است. نتیجه جراحی طبیعی است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است. چهار ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
693
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 693

عمل بینی شماره 690غضروفی (استخوانی)
690
عمل بینی شماره 691غضروفی (استخوانی)
691
عمل بینی شماره 692
692
عمل بینی شماره 693
693
عمل بینی شماره 694غضروفی (استخوانی)
694
عمل بینی شماره 695غضروفی (استخوانی)
695
عمل بینی شماره 696
696