نمونه 695 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
695
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 695

عمل بینی شماره 692
692
عمل بینی شماره 693
693
عمل بینی شماره 694غضروفی (استخوانی)
694
عمل بینی شماره 695غضروفی (استخوانی)
695
عمل بینی شماره 696
696
عمل بینی شماره 697
697
عمل بینی شماره 698غضروفی (استخوانی)
698