نمونه 7 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.

Englishٍ

previous
7
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, semi fancy result. Case number 7
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 4غضروفی (استخوانی)
4
عمل بینی شماره 5غضروفی (استخوانی)
5
عمل بینی شماره 6گوشتی
6
عمل بینی شماره 7غضروفی با پوست ضخیم
7
عمل بینی شماره 8غضروفی (استخوانی)
8
عمل بینی شماره 9غضروفی (استخوانی)
9
عمل بینی شماره 10غضروفی (استخوانی)
10