نمونه 706 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
706
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 706

عمل بینی شماره 703غضروفی (استخوانی)
703
عمل بینی شماره 704غضروفی (استخوانی)
704
عمل بینی شماره 705غضروفی (استخوانی)
705
عمل بینی شماره 706غضروفی (استخوانی)
706
عمل بینی شماره 707غضروفی (استخوانی)
707
عمل بینی شماره 708گوشتی
708
عمل بینی شماره 709گوشتی
709