نمونه 72 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.
Englishٍ

previous
72
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 72
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 69غضروفی (استخوانی)
69
عمل بینی شماره 70غضروفی (استخوانی)
70
عمل بینی شماره 71غضروفی با پوست ضخیم
71
عمل بینی شماره 72غضروفی (استخوانی)
72
عمل بینی شماره 73گوشتی با غضروف های قوی
73
عمل بینی شماره 74گوشتی با غضروف های قوی
74
عمل بینی شماره 75غضروفی (استخوانی)
75