نمونه 742 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
742
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 742
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 739غضروفی (استخوانی)
739
عمل بینی شماره 740غضروفی (استخوانی)
740
عمل بینی شماره 741غضروفی با پوست ضخیم
741
عمل بینی شماره 742غضروفی با پوست ضخیم
742
عمل بینی شماره 743غضروفی (استخوانی)
743
عمل بینی شماره 744غضروفی (استخوانی)
744
عمل بینی شماره 745گوشتی
745