نمونه 770 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی به صورت سه بعدی کوچک شده است. سه ماه بعد از عمل بینی.

Englishٍ

previous
770
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 770

عمل بینی شماره 767غضروفی (استخوانی)
767
عمل بینی شماره 768غضروفی (استخوانی)
768
عمل بینی شماره 769غضروفی (استخوانی)
769
عمل بینی شماره 770غضروفی (استخوانی)
770
عمل بینی شماره 771غضروفی (استخوانی)
771
عمل بینی شماره 772غضروفی با پوست ضخیم
772
عمل بینی شماره 773غضروفی با پوست ضخیم
773