نمونه 775 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
775
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 775

عمل بینی شماره 772غضروفی با پوست ضخیم
772
عمل بینی شماره 773غضروفی با پوست ضخیم
773
عمل بینی شماره 774غضروفی (استخوانی)
774
عمل بینی شماره 775غضروفی (استخوانی)
775
عمل بینی شماره 776غضروفی (استخوانی)
776
عمل بینی شماره 777غضروفی (استخوانی)
777
عمل بینی شماره 778غضروفی با پوست ضخیم
778