نمونه 79 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. پهنای بینی کاهش داده شده است.
Englishٍ

previous
79
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, semi fancy result. Case number 79
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 76غضروفی با پوست ضخیم
76
عمل بینی شماره 77غضروفی با پوست ضخیم
77
عمل بینی شماره 78غضروفی با پوست ضخیم
78
عمل بینی شماره 79گوشتی
79
عمل بینی شماره 80غضروفی (استخوانی)
80
عمل بینی شماره 81گوشتی
81
عمل بینی شماره 82غضروفی (استخوانی)
82