نمونه 80 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. طول بینی کاهش داده شده است.
Englishٍ

previous
80
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 80
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 77غضروفی با پوست ضخیم
77
عمل بینی شماره 78غضروفی با پوست ضخیم
78
عمل بینی شماره 79گوشتی
79
عمل بینی شماره 80غضروفی (استخوانی)
80
عمل بینی شماره 81گوشتی
81
عمل بینی شماره 82غضروفی (استخوانی)
82
عمل بینی شماره 83غضروفی (استخوانی)
83