نمونه 807 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است. شش ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
807
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 807

عمل بینی شماره 804غضروفی (استخوانی)
804
عمل بینی شماره 805غضروفی (استخوانی)
805
عمل بینی شماره 806غضروفی (استخوانی)
806
عمل بینی شماره 807غضروفی (استخوانی)
807
عمل بینی شماره 808غضروفی (استخوانی)
808
عمل بینی شماره 809غضروفی (استخوانی)
809
عمل بینی شماره 810گوشتی
810