نمونه 81 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی گوشتی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی گوشتی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. سایز بینی کوچک شده است. به نوک بینی شکل بهتری داده شده است.
Englishٍ

previous
81
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, meaty nose, natural result. Case number 81
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 78غضروفی با پوست ضخیم
78
عمل بینی شماره 79گوشتی
79
عمل بینی شماره 80غضروفی (استخوانی)
80
عمل بینی شماره 81گوشتی
81
عمل بینی شماره 82غضروفی (استخوانی)
82
عمل بینی شماره 83غضروفی (استخوانی)
83
عمل بینی شماره 84غضروفی (استخوانی)
84