نمونه 82 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.
Englishٍ

previous
82
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 82
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 79گوشتی
79
عمل بینی شماره 80غضروفی (استخوانی)
80
عمل بینی شماره 81گوشتی
81
عمل بینی شماره 82غضروفی (استخوانی)
82
عمل بینی شماره 83غضروفی (استخوانی)
83
عمل بینی شماره 84غضروفی (استخوانی)
84
عمل بینی شماره 85غضروفی با پوست ضخیم
85