نمونه 84 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل نیمه فانتزی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی نیمه فانتزی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.
Englishٍ

previous
84
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, semi fancy result. Case number 84
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 81گوشتی
81
عمل بینی شماره 82غضروفی (استخوانی)
82
عمل بینی شماره 83غضروفی (استخوانی)
83
عمل بینی شماره 84غضروفی (استخوانی)
84
عمل بینی شماره 85غضروفی با پوست ضخیم
85
عمل بینی شماره 86غضروفی با پوست ضخیم
86
عمل بینی شماره 87غضروفی (استخوانی)
87