نمونه 86 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی با پوست ضخیم ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی با پوست ضخیم بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است.
Englishٍ

previous
86
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous with thick skin nose, natural result. Case number 86
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 83غضروفی (استخوانی)
83
عمل بینی شماره 84غضروفی (استخوانی)
84
عمل بینی شماره 85غضروفی با پوست ضخیم
85
عمل بینی شماره 86غضروفی با پوست ضخیم
86
عمل بینی شماره 87غضروفی (استخوانی)
87
عمل بینی شماره 88غضروفی (استخوانی)
88
عمل بینی شماره 89غضروفی (استخوانی)
89