نمونه 87 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. نوک بینی مختصری بالا آورده شده است.
Englishٍ

previous
87
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 87
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 84غضروفی (استخوانی)
84
عمل بینی شماره 85غضروفی با پوست ضخیم
85
عمل بینی شماره 86غضروفی با پوست ضخیم
86
عمل بینی شماره 87غضروفی (استخوانی)
87
عمل بینی شماره 88غضروفی (استخوانی)
88
عمل بینی شماره 89غضروفی (استخوانی)
89
عمل بینی شماره 90گوشتی با غضروف های قوی
90