نمونه 877 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. پهنای بینی کاهش داده شده است. فرورفتگی پشت بینی اصلاح شده است. بینی با استفاده از غضروف گوش، بازسازی و ترمیم شده است.

Englishٍ

previous
877
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, nose, natural result. Case number 877

عمل بینی شماره 874غضروفی با پوست ضخیم
874
عمل بینی شماره 875
875
عمل بینی شماره 876
876
عمل بینی شماره 877
877
عمل بینی شماره 878
878
عمل بینی شماره 879غضروفی با پوست ضخیم
879
عمل بینی شماره 880
880