نمونه 89 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. سایز بینی کوچک شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
89
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 89
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 86غضروفی با پوست ضخیم
86
عمل بینی شماره 87غضروفی (استخوانی)
87
عمل بینی شماره 88غضروفی (استخوانی)
88
عمل بینی شماره 89غضروفی (استخوانی)
89
عمل بینی شماره 90گوشتی با غضروف های قوی
90
عمل بینی شماره 91غضروفی با پوست ضخیم
91
عمل بینی شماره 92غضروفی با پوست ضخیم
92