نمونه 9 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
    بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. زاویه بین لب و بینی اصلاح شده است.

Englishٍ

previous
9
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 9
نظرتان در مورد عمل این بینی چیست؟ (اختیاری)

از ۱ تا ۵ چه امتیازی می دهید؟

عمل بینی شماره 6گوشتی
6
عمل بینی شماره 7غضروفی با پوست ضخیم
7
عمل بینی شماره 8غضروفی (استخوانی)
8
عمل بینی شماره 9غضروفی (استخوانی)
9
عمل بینی شماره 10غضروفی (استخوانی)
10
عمل بینی شماره 11غضروفی (استخوانی)
11
عمل بینی شماره 12غضروفی با پوست ضخیم
12