نمونه 908 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. پهنای بینی کاهش داده شده است.

Englishٍ

previous
908
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 908

عمل بینی شماره 905غضروفی با پوست ضخیم
905
عمل بینی شماره 906غضروفی با پوست ضخیم
906
عمل بینی شماره 907غضروفی (استخوانی)
907
عمل بینی شماره 908غضروفی (استخوانی)
908
عمل بینی شماره 909غضروفی (استخوانی)
909
عمل بینی شماره 910غضروفی (استخوانی)
910
عمل بینی شماره 911گوشتی
911