نمونه 963 جراحی بینی دکتر حسنانی، گالری عکس
صفحه اصلی سایت | بازگشت به گالری

جراحی بینی غضروفی (استخوانی) ، مدل طبیعی

جراحی بینی
  بینی غضروفی (استخوانی) بوده است. نتیجه جراحی طبیعی است. قوز بینی برداشته شده است. انحراف و غیر قرینگی های بینی اصلاح شده است. افتادگی نوک بینی اصلاح شده و به آن شکل بهتری داده شده است. نه ماه بعد از عمل بینی

Englishٍ

previous
963
next

Rhinoplasty by Dr Hosnani, cartilaginous (bony) nose, natural result. Case number 963

عمل بینی شماره 960غضروفی با پوست ضخیم
960
عمل بینی شماره 961غضروفی با پوست ضخیم
961
عمل بینی شماره 962غضروفی با پوست ضخیم
962
عمل بینی شماره 963غضروفی (استخوانی)
963
عمل بینی شماره 964غضروفی (استخوانی)
964
عمل بینی شماره 965غضروفی (استخوانی)
965
عمل بینی شماره 966غضروفی (استخوانی)
966