دسته بندی: اقدامات بعد عمل بینی

scar after rhinoplasty og
اقدامات بعد عمل بینی

اسکار یا جای زخم بعد از جراحی بینی

اسکار یا جای زخم ناشی از برشهای جراحی بینی ظرف دو ماه برطرف می شود. قرمزی جای بخیه بعد از عمل بینی، در پوست اغلب افراد ایرانی