پرسش و پاسخ 1080
پرسش
بيني من استخوانش بزرك است
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی است و علاوه بر بزرگی استخوان , از پوست ضخیمی نیز برخوردار است و این باعث شده بینی پهن و بزرگ به نظر برسد . نتیجه جراحی در حد متوسط است . می توان تا حدودی به بینی شکل داد و سایز آن را کوچکتر نمود .