پرسش و پاسخ 1155
پرسش
سلام آقای دکتر اوقع من از جراحی بینی از بین رفتن قوز بزرگ روی بینی، کوچک شدن نوک بینی و رفع افتادگی بینی است. در کل نتیجه حاصل از این بینی خوب در می آد؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. مواردی که در مورد بینی به درستی اشاره نمودید در حد قابل قبولی قابل انجام است .