پرسش و پاسخ 1294
پرسش
سلام آقای دکتر آیا مصرف کپسول فلوکستین تداخلی با جراحی زیبایی دارد؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. مصرف فلوکستین برای جراحی بینی من عی ندارد ولی بهتر است افسردگی کنترل شده باشد .