پرسش و پاسخ 1429
پرسش
بعد از عمل بینی ام به چه شکلی در میاد؟ آیا به حالت اول بر میگرده؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی و پهن است . انحراف دارد . نوک بینی نیز افتادگی دارد . نتیجه جراحی در حد متوسط به بالا است . احتمال بازگشت نتیجه جراحی ناچیز است .