پرسش و پاسخ 1514
پرسش
سلام. خسته نباشید. ایا پزشک های زیبایی میتوانند از روی ظاهر بینی یا با استفاده از وسیله های تکنولوژی تشخصیص بدهند که این شخص عمل زیبایی بینی انجام داده یا نه ؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. از روی ظاهر بینی و با معاینه به راحتی قابل تشخیص است .