پرسش و پاسخ 1542
پرسش
با سلام این هم چند تا از عکسهایم که با نام رها برایتان پیغام گذاشتم
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی و پهن است . انحراف دارد . نوک بینی نیز افتادگی دارد . نتیجه جراحی در حد متوسط به پایین است .