پرسش و پاسخ 1662
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما گوشتی و بزرگ ولی با غضروف های قوی است . نوک بینی افتادگی دارد و بینی قوز دار است . نتیجه جراحی در حد قابل قبول است .