پرسش و پاسخ 1672
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما غضروفی (استخوانی) است . مشکل اصلی بینی قوز دار بودن آن می باشد . نتیجه جراحی در حد مطلوب می باشد .