پرسش و پاسخ 1711
پرسش
آقای دکتر آیا بینی من بعد از عمل به نظر شما خوب می شه؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما غضروفی (استخوانی) است . انحراف دارد و نسبت به صورت شما بزرگ است . همچنین روی بینی قوز دارد . نتیجه جراحی در حد قابل قبول تا مطلوب است .