پرسش و پاسخ 1726
پرسش
سلام لطفا نوع بينی من گوشتی می باشد؟… آيا نتيجه عمل بنده رضايت بخش خواهد بود؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . بینی شما غضروفی (استخوانی) است و نتیجه جراحی رضایت بخش خواهد بود .