پرسش و پاسخ 1769
پرسش
جواب آزمایش رو در اولین جلسه معاینه میشه آورد یا نزدیک عمل آزمایش باید انجام شود؟ با تشکر
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. هر دو حالت امکان پذیر است .