پرسش و پاسخ 1815
پرسش
بينی ام به چه عملی نیاز داره هزینه عمل چقدر است ؟ ممنون
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. بینی شما غضروفی (استخوانی) است . قوز دارد . طول بینی زیاد است و مختصر انحراف دارد . نوک بینی پهن است و قسمت زیرین آن افتادگی دارد . نتیجه جراحی در حد مطلوب است .