پرسش و پاسخ 1819
پرسش
سلام دكتر اين بينی من بعد از عملمه ؟ايا بينی من شبيه بينی عكس شماره ٢٧ سايتتون ميشود اگه بخوام دوباره عمل كنم؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. امکان پذیر نیست .