پرسش و پاسخ 1847
پرسش
جای سالک بر روی بینی هم قابل جراحی هست
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. لیزر درمانی توسط متخصصین پوست نتیجه بهتری برای سالک دارد .