پرسش و پاسخ 2059
پرسش
ببخشید توعمل احتمال مرگ هم وجود داره؟!
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . من متجاوز از 3200 جراحی زیبایی انجام داده ام و در حال حاضر همه این افراد زنده می باشند .