پرسش و پاسخ 294
پرسش
می خواستم جراحی زیبایی بینی انجام دهم می خواستم نظر شما را بدونم. ممنون دکتر
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . طول بینی شما زیاد است و نوک بینی افتادگی دارد . خوشبختانه نتیجه جراحی مطلوبی در انتظار شما می باشد .