پرسش و پاسخ 3101
پرسش
سلام آقای دکتر آیا شما برای عمل به اهواز هم سفر مکنید
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام. خیر . من فقط در تهران جراحی می نمایم .