پرسش و پاسخ 370
پرسش
هزینه عمل بینی گوشتی چقدر است؟
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام .به اندازه هزینه یک جراحی بینی کامل .