پرسش و پاسخ 377
پرسش
سلام من در سوئد زندگی میکنم، استخوان بینی من کج است و همچنان در تنفس مشکل دارم. و طرف راست چهره ام از طرف چپ کمی فرق دارد. من هیچ دکتر دیگر را در ایران نمیشناسم و در سوئد خیلی گران است عمل. میشود با من کمک کنید و هزینه عمل را تقریبی بگویید. ?
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . هزینه جراحی معادل هزینه یک جراحی بینی کامل می باشد .