پرسش و پاسخ 5125
پرسش
آقاي دكتر شما براي عمل رضايت والدين مي خواين؟ حضور پدر لازمه!
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
از نظر قانونی برای افراد بالای 18 سال رضایت والدین الزامی نیست. ولی از لحاظ عرفی والدین باید راض باشند. اگر پدر یا مادر شما رضایت ندارند مشکلی است که باید شما بین خودتان حل کنید و رضایت آنها را فراهم کنید. اما از لحاظ قانونی فردی که بالای 18 سال باشد خودش میتواند تصمیم بگیرد و مشکل قانونی ندارد.