پرسش و پاسخ 515
پرسش
سلام .اقای دکتر دماغم استخوانی است سن من 16 سال است برای عمل جراحی چه موقع خوب است من دماغ کوچکی دارم ولی یه استخوان وسط دماغ است
دکتر حمیدرضا حسنانی
پاسخ
سلام . جراحی برای دختر ها از شانزده سالگی و برای پسر ها از هیجده سالگی مناسب است .